چقدر

چقدر به سرنوشت اعتقاد دارید ؟

چقدر معتقدید که زندگی بر پایه یه سری معادلات در گردشه ؟

به اینکه هر چقدر هم زور بزنید در نهایت همونی میشه که باید بشه ، مهم هم نیست چقدر ازش فاصله بگیرید .

شاید بشه به تعویق انداختش اما اینکه از زیرش در برید ؟ باید بگم امکان نداره.

ما به اقتضای سنمون آدم هایی نیستیم که زیر بار نصیحت بریم اما تجربه شخصی یه چیز دیگه ست .

برای من اعتقاد به سرنوشت وقتی شکل گرفت که بعد از هشت سال درست در همون لحظه ای که انگار در دورترین جای دنیا از اون بودم دستم رو گرفت.

منبع اصلی مطلب : نـــاهمگون
برچسب ها : چقدر
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پو اس ام اس : 08